Miło poinformować Koleżanki i Kolegów, że w Komendzie Głównej Policji ruszy wkrótce Wewnętrzna Polityka Antykonfliktowa (WPA), która określa zasady przeciwdziałania w Komendzie Głównej Policji Konfliktom, Zachowaniom Niepożądanym, zjawiskom Nierównego Traktowania, a także Zachowaniom Mobbingowym, oraz tryb postępowania w ww. sytuacjach.

 

Inicjatorem przygotowania pełnej procedury jest nasza Organizacja Międzyzakładowa ZZP MSWiAP w KGP, która pismem L.dz. (40) 215/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. wystąpiła do Komendanta Głównego Policji o powołanie Zespołu w KGP złożonego z przedstawicieli stron tj: służbowej i związkowej celem wypracowania takiego algorytmu postępowania w sytuacjach konfliktowych (czy podejrzeniach dyskryminacji, mobbingu), które na linii przełożony-pracownik nie dopuści do eskalacji zdarzeń, narastania negatywnych emocji i pozwoli na przywrócenie właściwej atmosfery pracy oraz normalnych stosunków międzyludzkich.

 

 

Podmiotami wspomagającymi realizację WPA będą m.in. Społeczne Punkty Kontaktowe – siedziby organizacji związkowych pracowników i funkcjonariuszy działających w Komendzie Głównej Policji.

24 stycznia 2019 r. zakończyło się 3 dniowe szkolenie związkowców, którzy będą pełnić dyżury w Społecznych Punktach Kontaktowych.

W przypadku problemów ZAPRASZAMY.

Wprowadzenie Komendanta Gwnego Policji 1

 

Wprowadzenie Komendanta Gwnego Policji 2

btn social

mapa zarzady 250

top galeria

 

AKTY PRAWNE

Ubezpieczenia

FUNDUSZ
PREWENCYJNO -PRAWNY

Numery Kontaktowe

TEL: 22 60 126 14
TEL: 22 60 122 50

FAX: 22 601 16 46
FAX: 22 843 15 52

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

dołącz do nas

ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
UL. DOMANIEWSKA 36/38 02-563 WARSZAWA

Wszystkie prawa zastrzeżone zzpmswiap.pl  |  polityka cookies  |  Projekt i realizacja  AsadWeb