W komendach Policji trwają intensywne prace nad naliczaniem dla Pracowników podwyżki wynagrodzeń w ramach środków finansowych przyznanych na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”

 

Na koniec lutego Pracownicy otrzymają podwyższone już wynagrodzenie oraz wyrównanie za miesiąc styczeń 2019 r. Jest to także gorący okres dla służb kadrowych, które równolegle przygotowują aneksy do umów o pracę.

 

Podwyżkami zostaną objęci wszyscy Pracownicy formacji służb mundurowych,
z zachowaniem odpowiednich proporcji do wymiaru etatu, na którym zatrudniony jest Pracownik.

 

Dla każdego pełnoetatowa przewidziana jest kwota gwarantowana nie mniejsza niż 240 zł. brutto powiększona o indywidualnie wypracowany dodatek za wysługę lat.

 

Podwyżka obejmuje sfinansowanie wzrostu:

  • nowej kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej (1.916,94 zł.)
  • minimalnego wynagrodzenia za pracę (od 1 stycznia 2019 r. kwota 2.250 zł).

 

„Mając na względzie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, komendanci główni oraz właściwi kierownicy państwowych jednostek budżetowych (pracodawcy) uzgadniają z zakładową organizacją związkową zasady podziału kwot środków na podwyżki.”

btn social

mapa zarzady 250

top galeria

 

AKTY PRAWNE

Ubezpieczenia

FUNDUSZ
PREWENCYJNO -PRAWNY

Numery Kontaktowe

TEL: 22 60 126 14
TEL: 22 60 122 50

FAX: 22 601 16 46
FAX: 22 843 15 52

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

dołącz do nas

ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
UL. DOMANIEWSKA 36/38 02-563 WARSZAWA

Wszystkie prawa zastrzeżone zzpmswiap.pl  |  polityka cookies  |  Projekt i realizacja  AsadWeb