Aktualności

9 czerwca 2023

Bardzo atrakcyjna oferta ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z ochroną prawną dedykowaną dla pracowników oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej

Broker MAK Ubezpieczenia przygotował specjalnie dla Państwa – funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej – program ubezpieczeniowy szyty na miarę Państwa potrzeb.

Nowy program to przede wszystkim nowa lepsza jakość zarówno pod względem zakresowym, jak i obsługowym, wysokie sumy gwarancyjne w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz odpowiednio dobrana wysokość kosztów pomocy prawnej.

Najkorzystniejsza oferta została przedstawiona przez Wienera (grupa VIG), który na polskim rynku działa od 1990 roku, a w 2019 roku stał się częścią międzynarodowego koncernu Vienna Insurance Group – lidera ubezpieczeniowego w Europie Środkowo-Wschodniej.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO WIENER TU S.A.:

  • możliwość rozszerzenia zakresu terytorialnego do całej Unii Europejskiej (misje, służba poza terytorium RP) – w przypadku rozszerzenia zakresu terytorialnego do całej Unii Europejskiej (misje, służba poza terytorium RP) składka wzrośnie o 50%
  • w standardzie ubezpieczenie obowiązuje również podczas działań prowadzonych w pasie granicznym na polsko-białoruskiej granicy na terytorium RP
  • niska składka
  • możliwość uzupełnienia sumy gwarancyjnej w przypadku jej zmniejszenia/wyczerpania
  • objęcie zakresem działań podjętych poza czynnościami służbowymi
  • pokrycie szkód: w pojazdach mechanicznych, w mieniu powierzonym, wyrządzonych przez psa służbowego, jak i szkody na psie.

Dodatkowo oferta daje możliwość ubezpieczenia:

  • kosztów ochrony prawnej poniesionych przez Ubezpieczonego w celu ochrony jego praw (adwokaci/radcowie prawni)
  • wypłaty dodatkowego świadczenia w wysokości 100% uposażenia w przypadku zawieszenia w czynnościach
  • poręczenia majątkowe.

Szczegóły warunków, wskazówki dot. rejestracji i sposobu przystąpienia do ubezpieczenia zawarte są w przesłanej ulotce.

W razie jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się z przedstawicielami Brokera MAK Ubezpieczenia.

 

Link do przystąpienia do ubezpieczenia:

https://vida.e-insure.pl/

 

Można również wejść na link rejestracyjny klikając taki baner na naszej stronie głównej