Aktualności

15 maja 2015

Centralne obchody Święta Straży Granicznej

Dziś (16 maja) w Krośnie Odrzańskim odbyły się centralne obchody Święta Straży Granicznej z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza oraz Sekretarza Stanu w MSW Piotra Stachańczyka.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10:00 Mszą Świętą w intencji funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej w kościele parafialnym pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim, celebrowaną przez Biskupa Polowego WP Józefa Guzdka.

O godz. 12:00 na terenie Nadodrzańskiego Oddziału SG rozpoczął się uroczysty apel, w którym udział wzięli: Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz, Sekretarz Stanu MSW Piotr Stachańczyk, Szef Urzędu ds. Cudzoziemców Rafał Rogala, Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa dr hab. Andrzej Kunert, Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek, Dyrektor Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Wiesław Molek (reprezentujący Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego), Senator RP Stanisław Iwan (reprezentujący Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza), szefowie służb mundurowych, przedstawiciele Sejmu i Senatu RP oraz przedstawiciele związków zawodowych Straży Granicznej.

Podczas apelu 82 funkcjonariuszy SG otrzymało promocje na pierwszy stopień oficerski.
W czasie uroczystości wręczone zostały także awanse, wyróżnienia i odznaczenia.

Złoty Medal za Zasługi dla Straży Granicznej otrzymali: dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert – Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Detlef Fritzsch – Prezydent Dyrekcji Pirna Policji Federalnej Niemiec, gen. broni Marek Tomaszycki – Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. bryg. SG Marek Borkowski – Zastępca Komendanta Głównego SG, płk SG Andrzej Rytwiński – Komendant Podlaskiego OSG, płk SG Andrzej Kamiński – Komendant Nadodrzańskiego OSG.
Srebrny Medal za Zasługi dla Straży Granicznej wręczono Teresie Barbarze Baranowskiej – Dyrektor Biura w Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju otrzymał płk SK Krzysztof Gawęda – Dyrektor Biura Ochrony Informacji KGSG.
Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju odznaczono płk. SG Grzegorza Skorupskiego – Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia SG.
Wręczono również Medale za Długoletnią Służbę oraz Odznaki SG.