Aktualności

4 grudnia 2015

Czy straż graniczna wróci do Nowego Sącza?

Wiceminister spraw wewnętrznych Jarosław Zieliński zapowiada że straż graniczną czekają zmiany. MSW pracuje nad koncepcją odtworzenia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

– Część placówek straży granicznej została zlikwidowana, zlikwidowano również oddział Karpackiej Straży Granicznej. Byliśmy temu przeciwni jako Prawo i Sprawiedliwość, tłumaczyliśmy, że jest to błąd. Teraz, kiedy zagrożenie związane z uchodźcami jest każdemu znane, widać gołym okiem, że był to błąd nie do wybaczenia. Mamy sformułowany postulat odtworzenia tego oddziału na południu. Pracujemy nad tą sprawą, jak tylko zostaną podjęte decyzje, natychmiast je ogłosimy – mówi wiceminister.

Jak ocenia wiceminister, zapewne nie uda się tego zrobić od 2016 roku, ale już od 2017 roku proces będzie mógł się rozpocząć w jakimś wymiarze i trwać przez kolejne lata.

Zieliński nie ukrywa, że na znaczące zmiany zanosi się w policji.

– Bardzo negatywnie oceniam to, co zrobiono w ostatnich latach, tzn. likwidację dużej liczby posterunków policji – przyznaje i krytykuje koncepcję konsolidowania większych sił i środków policyjnych w większych miastach.

– Bezpieczeństwo Polaków trzeba zapewnić wszędzie: i w dużych miastach, i w średnich i w małych miejscowościach, i miasteczkach. Dlatego zajmiemy się sporządzeniem mapy zagrożeń w całej Polsce – informuje Zieliński.

To będzie pewnie oznaczało konieczność odtworzenia w niektórych miejscach posterunków policji, bądź przesunięcia sił, wzmocnienia jednostek, może powstania komend, komisariatów.

źródło: https://sadeczanin.info/wiadomo%C5%9Bci/stra%C5%BC-graniczna-wr%C3%B3ci-do-nowego-s%C4%85cza