Aktualności

31 stycznia 2023

Dialog, dialog i jeszcze raz dialog !!!

30 stycznia 2023 r. w Gdańsku odbyło się spotkanie przedstawicieli ZZP MSWiAP ze stroną służbową Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Ze Związkowcami spotkał się kontradm. SG Andrzej Prokopski wraz z Zastępcą – kmdr. por. SG Lesławem Krysą.

Związek Zawodowy Pracowników MSWiAP reprezentowała Beata Kalicka – Przewodnicząca Zarządu Krajowego oraz Robert Polak – Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego ds. Pracowników Straży Granicznej. Natomiast Zarząd Zakładowy w Morskim Oddziale SG reprezentował jego Przewodniczący – Melchior Knorps.

Głównym tematem poruszonym w rozmowie, była kwestia współpracy pomiędzy pracodawcą i pracownikami zatrudnionymi w Morskim Oddziale SG. Wizyta, podczas której emanowała otwartość strony służbowej na dialog społeczny, była bardzo merytoryczna i konstruktywna.

fot. Morski OSG

fot. Morski OSG

W związku z tym, że w Organizacji Zakładowej w Morskim Oddziale SG w znacznym stopniu wzrosło uzwiązkowienie, w godzinach popołudniowych odbyło się zebranie Członków ZZP MSWiAP, podczas którego zostały przeprowadzone wybory uzupełniające.