Aktualności

30 grudnia 2021

Informacje dotyczące regulacji związanych ze wzrostem płacy minimalnej

W dniu wczorajszym organizacje związkowe w kraju otrzymały oficjalne pisma z Komendy Głównej Policji

zawierające min.: zatwierdzoną przez Kierownictwo służbowe KGP Notatkę, dotyczącą stosowania

określonych w niej zasad, mających być użytymi przy regulacjach związanych ze wzrostem

płacy minimalnej od 1 stycznia 2022 r. do wysokości 3010 zł.

SKM_C250i211230115000