Aktualności

16 września 2022

Kolejne posiedzenie Zarządu Krajowego

Minęło pół roku od kiedy został wybrany nowy Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Pracowników MSWiAP. W związku z tym 14 września 2022 r. w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Krajowego. Obrady prowadziła Beata Kalicka, Przewodnicząca Zarządu Krajowego ZZP MSWiAP, która podziękowała Członkom za przybycie.

Na początek przedstawiony został program obrad, a następnie uczestnicy spotkania wysłuchali informacji Przewodniczącej z działalności prowadzonej pomiędzy stacjonarnymi posiedzeniami Zarządu Krajowego.

Obszerna część spotkania była poświęcona ustaleniu strategii działania Związku na najbliższe miesiące oraz określeniu kierunków i hierarchii ważności spraw do realizacji w poszczególnych formacjach i instytucjach zrzeszonych w Związku.

Kolejną istotną sprawą uzgodnioną na posiedzeniu było powierzenie wykonywania zadań Wiceprzewodniczącego Zarządu Krajowego ds. Straży Granicznej kol. Robertowi Polakowi. Życzymy Robertowi powodzenia w wykonywaniu powierzonej funkcji oraz owocnych realizacji przedsięwzięć, mających na celu polepszenie sytuacji kadrowo-płacowej pracowników Straży Granicznej.

Ponadto podczas zjazdu poruszono zagadnienia związane z bieżącymi sprawami i problemami.