Aktualności

9 sierpnia 2023

MARSZ GNIEWU NA KANCELARIĘ PREZESA RADY MINISTRÓW

START: PIĄTEK, 15 WRZEŚNIA 2023, GODZINA 12:00, PRZED PAŁACEM  KULTURY I NAUKI

1. Wobec braku realizacji przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej postulatów waloryzacji średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej o co najmniej 20% z dniem 1 lipca 2023 roku oraz o co najmniej 24% z dniem 1 stycznia 2024 roku, działając w ramach dwóch niezależnych central związkowych – Forum Związków Zawodowych oraz Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, powołuje się Komitet Protestacyjny Pracowników Sfery Publicznej.

2. Komitet ogłasza, że w dniu 15 września 2023 roku, o godzinie 12:00, spod Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie wyruszy „Marsz Gniewu na Kancelarię Prezesa Rady Ministrów”.

3. Komitet wzywa wszystkich pracowników sfery publicznej do pełnej mobilizacji i masowego uczestnictwa w proteście i apeluje do pozostałych związków zawodowych działających w szeroko rozumianej sferze budżetowej oraz jednostkach sektora finansów publicznych o poparcie postulatów podwyżkowych i czynne włączenie się w akcję protestacyjną.

4. Komitet wzywa także wszystkie związki zawodowe reprezentujące inne sektory gospodarki o poparcie postulatów Komitetu Protestacyjnego i aktywny, solidarny udział w proteście.

5. Komitet zwraca się do Prezesa Rady Ministrów – Panie Premierze, to ostatni moment na spełnienie słusznych postulatów Pracowników na co dzień pełniących służbę dla Państwa i Obywateli. Bez godziwie wynagradzanych Pracowników szeroko pojętej sfery budżetowej i jednostek sektora finansów publicznych sprawne Państwo nie istnieje! Działając w imieniu setek tysięcy Pracowników oczekujemy niezwłocznej reakcji i spełnienia postulatów.

UWAGA !!!

Zapraszamy wszystkich pracowników Policji i Straży Granicznej do wsparcia akcji.

Osoby zainteresowane wyjazdem zorganizowanym proszone są o zgłaszanie się osobiście lub telefonicznie do Członków Zarządów Zakładowych ZZP MSWiAP działających w jednostkach Policji i Straży Granicznej.