Aktualności

18 maja 2018

MIASTECZKO MUNDUROWE

W dniach 5 – 8 października przed Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie ze stanowiskiem Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych funkcjonować będzie „Miasteczko mundurowe”. Nasz związek czynnie bierze udział w tej akcji.

„Miasteczko mundurowe” ma rozpocząć swoją działalność 5 października od godziny 12.00, na jego inauguracji obecni będą przedstawiciele prezydiów wszystkich organizacji uczestniczących w proteście, tzn. związków zawodowych reprezentujących funkcjonariuszy i pracowników Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej i Biura Ochrony Rządu oraz pracowników cywilnych wszystkich służb. Pikieta pod Sejmem przewidywana jest 8 października w godzinach 11:00 – 13:00.

Przyczynami protestu są:

1. Zamrożenie płac funkcjonariuszy i pracowników od 2010 roku,
2. Niedotrzymanie obietnicy Prezesa Rady Ministrów w sprawie drugiego etapu podwyżki płac funkcjonariuszy jeszcze w obecnej kadencji rządu i parlamentu,
3. Brak gwarancji satysfakcjonujących podwyżek płac dla funkcjonariuszy i pracowników od stycznia 2016 roku,
4. Brak nowej ustawy modernizacyjnej dla służb mundurowych przewidującej istotny wzrost płac funkcjonariuszy i pracowników.
Protestujący domagają się także włączenia funkcjonariuszy Służby Celnej do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego.