Aktualności

10 maja 2021

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej wszystkim wykonującym ten piękny
i odpowiedzialny zawód składamy podziękowania za ofiarną i niezwykle trudną pracę.

Życzymy, aby każdy dzień poświęcony drugiemu człowiekowi dawał radość i satysfakcję.
Chwil pełnych wzruszeń, radości, dużo zdrowia oraz pomyślności w życiu osobistym i zawodowym
życzy Zarząd Krajowy ZZP MSWiAP.