Aktualności

14 grudnia 2018

Nagrody w KGSG

W imieniu Zarządu Krajowego ZZP MSWIAP informuję, że Pan Komendant Główny Straży Granicznej podjął decyzję o uruchomieniu dodatkowych środków finansowych z przeznaczeniem na wypłatę nagród od Komendanta Głównego SG.Nagrody dla pracowników mają być wypłacane w równej kwocie po 400zł. Nagrody nie otrzymają pracownicy wobec których toczą się postępowania dyscyplinarne oraz w uzasadnionych przypadkach.