Aktualności

28 marca 2022

Pierwsze posiedzenie Zarządu Krajowego

Minął miesiąc od Krajowego Zjazdu Delegatów, podczas którego został wybrany nowy Zarząd Krajowy  Związku Zawodowego Pracowników MSWiAP. W związku z tym 23 marca 2022 r. w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu Krajowego. Obrady prowadziła Beata Kalicka, Przewodnicząca Zarządu Krajowego ZZP MSWiAP, która podziękowała Członkom za przybycie.

Na początek przedstawiony został program obrad, a następnie uczestnicy spotkania wysłuchali informacji Przewodniczącej z działalności prowadzonej pomiędzy stacjonarnymi posiedzeniami Zarządu Krajowego.

Obszerna część spotkania była poświęcona ustaleniu strategii działania Związku na najbliższe miesiące oraz określeniu kierunków i hierarchii ważności spraw do realizacji w poszczególnych formacjach i instytucjach zrzeszonych w Związku.

Kolejną istotną sprawą uzgodnioną na posiedzeniu było przydzielenie zadań Wiceprzewodniczącym Zarządu Krajowego w ramach Uchwały Kompetencyjnej oraz sprecyzowanie przez pozostałych Członków ZK zadań, które będą wykonywać w ramach pełnienia swoich funkcji.

W związku z tym, że Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego ds. Pracowników Straży Granicznej chwilowo nie może pełnić tej funkcji, Zarząd Krajowy podjął decyzję o powierzeniu wykonywania zadań kol. Justynie Drożdż oraz kol. Robertowi Polakowi.

Ponadto poruszono zagadnienia związane z bieżącymi sprawami i problemami.