Aktualności

9 grudnia 2021

Pogrążeni w smutku


Z ogromnym smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci Aleksandry Ulfig,
naszej długoletniej Koleżanki związkowej, Przewodniczącej Głównej Komisji Rewizyjnej.
Aleksandra to Postać, której będzie nam brakowało i którą będziemy zawsze wspominać.

 

Zarząd Krajowy
ZZP MSWiAP