Aktualności

15 stycznia 2019

Pogrążeni w smutku…

W imieniu własnym i członków Związku Zawodowego Pracowników MSWIAP

wyrażam głęboki smutek i żal.

W bólu łączymy się z Rodziną, przyjaciółmi i wszystkim osobami, które były w Pana otoczeniu,których Pańska śmierć dotknęła.

Panie Prezydencie odpoczywaj w pokoju.

Beata Kalicka
Przewodnicząca ZZP MSWIAP.