Aktualności

7 października 2022

Porozumienie w sprawie powołania Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego

Szanowni Państwo,

W dniu 6 października 2022 r. o godzinie 10:00. odbyło się spotkanie w siedzibie Zarządu Krajowego ZZP MSWiAP w Warszawie, ul.  Domaniewska 36/38, w którym uczestniczyły organizacje związkowe reprezentujące pracowników i funkcjonariuszy Policji oraz pracowników Straży Granicznej.

Na spotkaniu omówiona została obecna sytuacja pracowników służb mundurowych. Przedstawiciele organizacji związkowych działających w resorcie  po omówieniu wszystkich spraw zadecydowali o podpisaniu  „Porozumienia w sprawie powołania Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego”

Na koniec spotkania odbyła się konferencja prasowa z  udziałem przedstawicieli prasy, telewizji i radia, na którym zostały przestawione informacje na temat podpisanego Porozumienia wraz z postulatami organizacji związkowych reprezentujących pracowników służb mundurowych.