Aktualności

25 kwietnia 2022

Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych RDS z udziałem ZZP MSWiAP

21 kwietnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych RDS, które prowadził Przewodniczący Podzespołu Rafał Jankowski. W spotkaniu wziął udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów – Artur Soboń.

Związek Zawodowy Pracowników MSWiAP reprezentowała Przewodnicząca Zarządu Krajowego kol. Beata Kalicka.

Porządek obrad posiedzenia obejmował dwa tematy:

1) Sytuację w Służbie Więziennej

2) Nowelizację Polskiego ładu – wpływ na wynagrodzenia w służbach mundurowych.

W sprawie aktualnej sytuacji w Służbie Więziennej Przewodniczący Komisji Krajowej Pan Piotr Duda wystąpił do Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego Pana Andrzeja Radzikowskiego z wnioskiem o rozpatrzenie przez podzespół problemowy ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego. Przekazał stanowisko Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ „Solidarność” w przedmiotowej sprawie, która od ponad dwóch lat wskazuje Kierownictwu Służby Więziennej i Ministerstwu Sprawiedliwości podstawowe obszary Służby, które bezwzględnie wymagają pilnych zmian.

W związku z wcześniejszymi zobowiązaniami i brakiem możliwości uczestnictwa w spotkaniu Macieja  Wąsika Sekretarza Stanu w MSWiA spotkanie Podzespołu poświęcone dyskusji na tematy poruszone w Stanowisku przeniesiono na  12 maja 2022 r.

W punkcie 2 Minister Artur Soboń przedstawił Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie wpływu nowelizacji ustawy PIT na wynagrodzenie w służbach mundurowych. Projektowane rozwiązania pozytywnie wpłyną na wysokość dochodów netto podatników, w tym pracowników służb mundurowych.

Strona społeczna zapozna się z przedstawionymi propozycjami i odniesie się do nich.

Źródło: https://www.gov.pl/web/dialog/posiedzenie-podzespolu-problemowego-ds-sluzb-mundurowych-rds