Aktualności

31 stycznia 2023

Posiedzenie Zarządu Krajowego

Minął prawie roku od kiedy został wybrany nowy Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Pracowników MSWiAP. W związku z tym 26 stycznia 2023 r. w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Krajowego. Obrady prowadziła Beata Kalicka, Przewodnicząca Zarządu Krajowego ZZP MSWiAP, która podziękowała Członkom za przybycie.

Na początek przedstawiony został program obrad, a następnie uczestnicy spotkania wysłuchali informacji Przewodniczącej z działalności prowadzonej pomiędzy stacjonarnymi posiedzeniami Zarządu Krajowego.

Podczas dalszych obrad uchwalono preliminarz budżetowy na 2023 rok. Powołano zespół problemowy, który strategię oraz przedstawi harmonogram działań  dot. poprawy sytuacji finansowej pracowników Straży Granicznej. Przyjęto również Regulamin wspierania jednostek organizacyjnych oraz członków ZZP MSWiAP

Kolejną istotną sprawą uzgodnioną na posiedzeniu była decyzja o rozwiązaniu Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego, czego skutkiem jest zerwanie podpisanego 6 października ubiegłego roku Porozumienia.

Obszerna część spotkania była poświęcona ustaleniu strategii działania Związku na najbliższe miesiące oraz określeniu kierunków i hierarchii ważności spraw do realizacji w poszczególnych formacjach i instytucjach zrzeszonych w Związku.

Ponadto podczas zjazdu poruszono zagadnienia związane z bieżącymi sprawami i problemami.