Aktualności

19 stycznia 2019

Relacja z narady

W dniu 18 stycznia 2019 r. odbyła się narada Prezydium ZK ZZP MSWiAP z przedstawicielami Zarządów Zakładowych i Organizacji Międzyzakładowych Policji i Straży Granicznej w kraju.

Wiodącym tematem była sytuacja płacowa pracowników ww. formacji. Omówiono propozycje zasad przeprowadzenia tegorocznej podwyżki przewidzianej ustawą modernizacyjną od 1 stycznia 2019 r., która z uwagi na brak zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w budżetach formacji musi pokryć także wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz wzrost mnożnika kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej.

Aktualną sytuację płacową oceniono jako katastrofalną, co widać zwłaszcza w terenie.
Zebrani w pełni poparli kierunek działań w zakresie pozyskania zwiększonych środków finansowych na podwyżki, zgodnie z wcześniej złożonymi na ręce Pana Ministra J. Brudzińskiego postulatami – dotyczącymi m.in. wprowadzenia wieloletniego, kroczącego wzrostu płacy zasadniczej pracowników służb mundurowych. Po podpisaniu projektu budżetu na rok bieżący strony umówiły sie na powrót do rozmów dotyczących sytuacji finansowej pracowników formacji.

Deklarując wsparcie dla działań ZK ZZP MSWiAP liderzy związkowi potwierdzili swoją gotowość uczestniczenia we wszystkich działaniach zainicjowanych przez Związek.
Przed podsumowaniem narady omówiono problemy bieżące wymagające interwencji Prezydium ZK ZZP MSWiAP.

W przyszłym tygodniu zaplanowano spotkanie z organizacjami działającymi w resorcie spraw wewnętrznych , które otwarte są na prowadzenie wspólnych działań i dialog społeczny.

Pozdrawiamy