Aktualności

21 października 2015

Relacja z pikiety protestacyjnej

23 lipca 2015 r. przed siedziba KPRM odbyła się pikieta służb mundurowych, w której uczestniczyli przedstawiciele 10 central związkowych – funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Po odtworzeniu piosenki „Mury” Jacka Kaczmarskiego uczestników pikiety przywitał Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów Grzegorz Nems. Następnie odczytano roty ślubowania poszczególnych służb (Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Służby Celnej). Rozwinięto klepsydry z imionami i nazwiskami funkcjonariuszy poległych w służbie i odegrano „Śpij kolego”. Po odczytaniu petycji protestujących do Prezesa Rady Ministrów rozpoczął się „protest leżący”, rozwinięto główne hasło pikiety – „TEN RZĄD POŁOŻYŁ SŁUŻBY MUNDUROWE NA ŁOPATKI”. Delegacja złożona z przewodniczących lub wiceprzewodniczących wszystkich organizacji
uczestniczących w pikiecie udała się z petycją do KPRM, a pikietującym odtworzono piosenkę „Niepokonani” zespołu Perfect. Kolejno nastąpiły
wystąpienia reprezentantów poszczególnych organizacji funkcjonariuszy i pracowników w służbach mundurowych. Po powrocie delegacji z budynku KPRM pikietującym przekazano informacje dotyczącą przebiegu spotkania. Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego zapowiedziano kolejną falę protestów. Protest trwał dwie godziny.

W poniższych komunikatach można odczytać petycję skierowaną do Pani Premier oraz nasze postulaty – odczytywane na pikiecie.