Aktualności

29 czerwca 2022

Spotkanie partnerów społecznych w siedzibie Zarządu Krajowego ZZP MSWiAP

W dniu 29 czerwca z inicjatywy Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Pracowników MSWiAP odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Administracji Rządowej, działającego w strukturach Straży Granicznej.

Tematem wiodącym obrad było podjęcie wspólnych działań na rzecz poprawy warunków płacowych i pracy pracowników Straży Granicznej. W spotkaniu udział wzięli:

– z ramienia ZZP MSWiAP: Beata Kalicka, Justyna Drożdż, Robert Polak

– z ramienia OZZPAR: Grzegorz Szczepanek, Iwona Kosowska oraz Wojciech Krzywanowski.

Dzisiejsze spotkanie rokuje na konstruktywną i owocną współpracę partnerów społecznych, którzy deklarują prowadzenie dialogu z poszanowaniem słusznych interesów obydwu stron.

Dziękujemy bardzo za przyjęcie naszego zaproszenia.