Aktualności

29 czerwca 2022

Spotkanie w MSWiA

W dniu wczorajszym w gmachu MSWiA odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych działających w resorcie z Wiceministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Maciejem Wąsikiem.

Z ramienia naszej organizacji w spotkaniu uczestniczyły: Beata Kalicka oraz Justyna Drożdż. Obrady dotyczyły uregulowania statusu pracowników Straży Granicznej, Policji, Służby Ochrony Państwa oraz Państwowej Straży Pożarnej. Strona związkowa oczekuje na przesłanie materiałów oraz otwarta jest na prowadzenie konstruktywnego dialogu w przedmiotowym zakresie.

O kolejnych spotkaniach będziemy informować w następnych komunikatach.