Aktualności

18 września 2018

Spotkanie w Rybniku

W dniu 21 września 2018 mieliśmy zaszczyt spotkać się z Panią Bożeną Mocha-Dziechciarz – Dyrektorem SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku. Na spotkaniu przedstawiliśmy naszych liderów nowo powstałej organizacji zakładowej ZZP MSWiAP,

Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze rokującej nadzieje na konstruktywną i merytoryczną współpracę. Strona związkowa zadeklarowała pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu problemów nurtujących środowisko pracowników ww. jednostki. Wstępnie umówiono kolejne spotkanie, które ma dotyczyć analizy obecnie obowiązujących aktów normatywnych, tj. Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz ZFŚS.