Aktualności

29 września 2021

Spotkanie z okazji 30lecia ZZP MSWiAP (Zarząd Zakładowy)

W dniu 19 sierpnia 2021 r. Zarząd Zakładowy ZZP MSWi AP w OSS SG w Lubaniu zorganizował uroczyste obchody 30-lecia powstania Związków Zawodowych MSWiAP.  Na spotkanie zaproszeni byli obecni i byli członkowie ZZ, którzy już przebywają na emeryturze. Wszyscy członkowie ugoszczeni zostali uroczystym obiadem. Podczas spotkania zasłużonym działaczom wręczone zostały medale oraz odznaki pamiątkowe. Na koniec  uroczystości została wylosowana, przez naszą koleżankę, związkowa maskotka, która będzie przynosiła jej szczęście co najmniej przez następne 30 lat.

W dniu 14 września zorganizowaliśmy drugie spotkanie na Zamku Rajsko gdzie wręczone zostały medale dla Członków Związków, którzy nie mogli być na spotkaniu w dniu 19 sierpnia 2021 roku. Spotkanie to było połączone z zebraniem sprawozdawczym, na którym zrobiliśmy podsumowanie pięcioletniej działalności  Zarządu.

 

PRZEWODNICZĄCA

ZARZĄDU ZAKŁADOWEGO  ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW

MSWiAP  W OSS SG W LUBANIU

Katarzyna RUDEK