Aktualności

31 sierpnia 2022

Wezwanie do podjęcia natychmiastowych działań w interesie pracowników Straży Granicznej

Oczekujemy od Pana Ministra przedstawienia konkretnych propozycji oraz ustalenia harmonogramu spotkań miedzy MSWiA, a Związkami Zawodowymi, reprezentującymi interesy zbiorowe pracowników Straży Granicznej.