Aktualności

16 grudnia 2015

Zmiany w Komendzie Głównej Policji

Wiele zmian na stanowiskach kierowniczych w Komendzie Głównej Policji.

Wiele zmian na stanowiskach kierowniczych w Komendzie Głównej Policji. W przeciągu dwóch dni Komendant Główny Policji :

– zwolnił insp. Roberta Żółkiewskiego ze stanowiska Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji, przenosząc wymienionego z dniem 15 grudnia 2015 r. do dyspozycji,

– powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji insp. Korneli Oblińskiej – Zastępcy Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji,

– powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji mł. insp. Tomaszowi Wróblowi – pełniącemu obowiązki na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Spraw Osobowych Gabinetu Komendanta Głównego Policji,

– zwolnił insp. Rafała Łysakowskiego ze stanowiska Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji, przenosząc wymienionego z dniem 15 grudnia 2015 r. do dyspozycji,

– powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji podinsp. Łukaszowi Wilińskiemu – Zastępcy Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji,

– zwolnił z pełnienia obowiązków na stanowisku Dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji insp. Piotra Haca – Zastępcę Dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji,

– powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji mł. insp. Marcinowi Kulasowi – Naczelnikowi Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji.

Poza tym 15 grudnia 2015 r. został odwołany I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosław Schossler.

 

źródło

http://isp.policja.pl/isp/aktualnosci/komunikaty-kadrowe