Aktualności

8 maja 2022

Życzenia z Okazji Dnia Polskiej Położnej

8 maja to dzień szczególny dla polskich Położnych.  Tego dnia obchodzą one swoje święto. Data ta została ustanowiona w dniu urodzin Stanisławy Leszczyńskiej – położnej, która w bohaterski sposób sprawowała opiekę nad ciężarnymi więźniarkami przebywającymi w obozie Auschwitz-Birkenau.

Zarząd Krajowy ZZP MSWiAP, na czele z Przewodniczącą Beatą Kalicką, składa wszystkim Położnym wyrazy uznania za codzienną pracę na rzecz kobiet i ich rodzin. To dzięki Waszej wiedzy, poświęceniu, zaangażowaniu i odpowiedzialności, kobiety w Polsce otoczone są najlepszą opieką!

Jednocześnie życzymy Wam, aby każdy dzień przynosił radość i dumę z wykonywanej pracy i aby Wasze zaangażowanie i troska, jaką wkładacie w opiekę nad matkami i dziećmi, były zauważane i doceniane.

Wszystkiego najlepszego!