Policja, SOP, MSWiA, CPD, MC

  1. Komenda Główna Policji w Warszawie
  2. Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
  3. Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
  4. Komenda Miejska Policji w Olsztynie
  5. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
  6. Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
  7. Służba Ochrony Państwa
  8. Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w Warszawie
  9. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
  10. Ministerstwo Cyfryzacji