Zarząd ZZP MSWiAP

Zarząd ZZP MSWiAP

Beata KALICKA

Beata KALICKA

Przewodnicząca

Zarządu Krajowego ZZP MSWiAP

Janusz BARAN

Janusz BARAN

Wiceprzewodniczący

Zarządu Krajowego ZZP MSWiAP
ds. Pracowników Policji, SOP, MSWiA

Robert POLAK

Robert POLAK

Wiceprzewodniczący

Zarządu Krajowego ZZP MSWiAP
ds. Pracowników Straży Granicznej

Asystentka

Zarządu Krajowego ZZP MSWiAP