Zarząd ZZP MSWiAP

Zarząd ZZP MSWiAP

Beata Kalicka

Beata Kalicka

Przewodnicząca

Zarządu Krajowego ZZP MSWiAP

Barbara Szerlowska-Heman

Barbara Szerlowska-Heman

Wiceprzewodnicząca

Zarządu Krajowego ZZP MSWiAP
ds. Pracowników Policji, BOR, MSWiA

Sylwia Kopeć

Sylwia Kopeć

Asystentka

Zarządu Krajowego ZZP MSWiAP